برنامه ها

 

:پنجشنبه ها، از ساعت 7:30 بعد از ظهر

اقامه نماز جماعت و مشاوره مذهبی در مرکز امام مهدی (عج) - تورنتو

 

:جمعه ها، از ساعت 7:30 بعد از ظهر

اقامه نماز جماعت و تفسیر قرآن مجید در مرکز اسلامی امام مهدی - تورنتو

آدرس مرکز

No: 7340

Bayview Avenue,

Markham, ON

L3T 2R7,

Canada

Tel:

416-762-8200