Çıxış
 

 

 

mərkəzləri

1-Alman İslam Akademiyası.

2-Berlin İslam Mərkəzi.

3-Vali Əsr Mərkəzi Toronto (Kanada).

4-Ottawa Ahlul Beyt Mərkəzi (Kanada).

5-Wendsor İmam Mehdi Mərkəzi - Kanada.

6- Hamburg Müsəlman Şura "shur" (Almaniya).

7-Kanada Ahlul Beyt Məclisi.

8-İran İslam Tədqiqat mərkəzi.

 

9- Münhen İslam Akademiyası (Almaniya).

10- Köln'de İslam Akademiyası (Almaniya).

11-Hamburg Din Şurası.

12-Kanadada İslam elmi işlər.

13-Islamic Cultural Centre in Switzerland.

14-Assembly of the Ahlul Beyt Germany.

15-Imam Mehdi İslam Mərkəzi Toronto - Kanada.

16-Frankfurt İslam Mərkəzi - Almaniya.

 

   
 
Çıxış