...
 
تاریخ زندگانی پیشوایان هلال ماه رمضان و شوال
اوقات شرعی شهرها دیگر تعیین جهت قبله