Grand Ayatollah Hosseini Nassab

 
 
         
   

   
Biografija
Sveti Kur'an
   
Knjige
Fotografije
   
Organizacije
Kontakt
   
         
 

 

 

Grand Ayatollah Hosseini Nassab

Datum rođenja: 22. novembar 1960

Zemlja: Kanada

Osnivači: 22 organizacije

Autori: 144 knjiga

Predsjednik Islamskog centra u Hamburgu

Predsednik Kanadske islamske asocijacije

 

Sertifikat

 

Govor na: Svetskoj konferenciji u Koreji

Grand Ayatollah Hosseini Nassab

i
Svjetski sikhizam lider

 

Grand Ayatollah Hosseini Nassab

i
Svjetski Alavi lider

 

Govor na: Mirovnoj konferenciji u Seulu

Govor u: Toronto, Kanada