Grand Ayatollah

Hosseini Nassab

 
 
         
   

   
ชีวประวัติ
คัมภีร์กุรอาน
   
หนังสือ
รูปถ่าย
   
องค์กร
ติดต่อ
   
         
 

 

 

ประธานศูนย์อิสลามในเมือง

ฮัมบูร์กประเทศเยอรมนี

ประธานาธิบดีสหพันธ์มุสลิมชีอะ

ในแคนาดา

วันเดือนปีเกิด: 22 พฤศจิกายน 2503

หนังสือจำนวน 144 เล่ม

ประเทศ: แคนาดา

ใบรับรอง

 

 

สุนทรพจน์ในการประชุมสันติภาพ

ในกรุงโซล

 

ด้วย

ผู้นำของศาสนาซิกข์ในโลก

 

สุนทรพจน์ในการประชุมสันติภาพ
ในเกาหลี